Rafał Oleśkowicz html, xhtml, css, php, ruby, photoshop, slackware
pasek
Grupa Terrabit Janusz Hess, technologia druku, informatyki, mediów, przetwarzania informacji
Drukarnia w pszczynie Infopres, druk wielkoformatowy, ksero pszczyna
Gazeta Pszczyńska, gazeta powiatu pszczyńskiego, gazeta pszczyna
Portal sportowy sps24.pl, Pszczyna sport, informacje sportowe
Precyzyjne wyszukiwanie
 
Kalejdoskop Infopres
Firma

wizytówka firmy
wizytówka firmy
Festina Lente - kawy i herbaty
Festina Lente - kawy i herbaty
(HANDEL - inne)

sprze­daż wy­so­ko­ga­tunko­wych he­rbat i kaw na wa­gę­ -zi­o­ła, mi­o­dy­, -przy­pra­wy świ­a­ta na wa­gę­ -pro­dukty dla cukrzy­ków, di­a­be­ty­ki­ -pro­dukty be­zglute­no­we i ni­sko­bi­a­łko­we­ -sło­dy­cze­ -na­tura­lne ko­sme­ty­ki pi­e­lę­gna­cy­jne BIO, pe­łen a­so­rty­men­t -na­tura­lne my­dła dla o­sób skłon­nych do a­le­rgi­i , uczuleń i trą­dziku
sprzedaż wysokogatunkowych herbat i kaw na wagę
-zioła, miody,
-przyprawy świata na wagę
-produkty dla cukrzyków, diabetyki
-produkty bezglutenowe i niskobiałkowe
-słodycze
-naturalne kosmetyki pielęgnacyjne BIO, pełen asortyment
-naturalne mydła dla osób skłonnych do alergii , uczuleń i trądziku

kontakt:
tel.: 604 921 814
faks:
e-mail:
strona:

adres:
PSZCZYNA
Piastowska 3